VVV’s

Ons verstaan dat alle voorvalle verskillend is. Om sommige van die vrae wat jy moontlik kan hê, te beantwoord, het ons ‘n lys saamgestel van die veel voorkomende vrae wat ons kry. Onthou ook dat ons net ‘n klik of telefoonoproep ver is vir enige ander inligting wat jy benodig.

Die Padongelukfonds (POF) bied dekking aan alle Suid-Afrikaanse padgebruikers (burgers en buitelanders) wat beserings opgedoen het of ‘n geliefde verloor het weens ‘n motorvoertuigongeluk binne die grense van Suid-Afrika.

Enigiemand wat ernstig beseer is in ‘n motorvoertuigongeluk en nie die enigste oorsaak van die ongeluk was nie, behoort redelike vooruitsigte op sukses te hê met ‘n eis teen die POF.

Die Padongelukfonds (POF) word befonds deur ‘n nasionale brandstofheffing en is geskep met die uitsluitlike doel om die wydste moontlike dekking te bied vir padongelukslagoffers beseer binne die grense van Suid-Afrika.

Die Padongelukfonds bied vergoeding vir mediese uitgawes wat voortspruit uit ‘n motorvoertuigongeluk; begrafnisuitgawes in die geval van ‘n dood veroorsaak deur ‘n ongeluk of verlies aan onderhoud; indien ‘n huishouding se hoofinkomstevoorsiener dood of ernstig beseer is as gevolg van iemand anders se nalatigheid. Vergoeding sal slegs deur die POF betaal word indien die eiser kan bewys dat iemand anders gedeeltelik of geheel en al te blameer is vir die motorongeluk.

Bestuurders, passasiers, voetgangers, fietsryers en motorfietsryers kan almal by die Padongelukfonds eis. Dit geld solank hulle nie geheel en al verantwoordelik was vir die ongeluk nie en met dien verstande dat die persoon wat die ongeluk veroorsaak het die bestuurder was van ‘n voertuig wat óf deur petrol óf diesel aangedryf is.

Ja, die POF dek wel buitelanders indien die ongeluk binne die grense van Suid-Afrika gebeur het.

Die POF vergoed gesinne vir verlies aan ondersteuning in die geval van die dood van ‘n broodwinner. Jy kan ook vergoeding vir begrafniskoste eis.

Nee. Die POF stel belang in wie te blameer is vir die ongeluk en tot watter mate. ’n Persoon wat sonder ’n lisensie bestuur, word nie as nalatig beskou nie. ’n Ongelisensieerde bestuurder kan steeds vergoeding van die POF eis.

As jy in ‘n motorongeluk beseer is terwyl jy aan diens was, sal jy ‘n eis teen die POF kan indien, selfs al is ‘n aandiensbeseringeis ook teen die WCC ingedien.

Slegs die biologiese vader of moeder van ‘n kind kan namens die kind eis. Voogde wat deur die hof aangestel is, kan eis slegs indien hulle in besit is van die nodige bewys of hofbevel.

Die POF sal slegs eise van eisers oorweeg waar die ongelukke binne die grense van Suid-Afrika gebeur het.

Die Fonds bied dekking vir sowel Suid-Afrikaners as buitelanders wat betrokke is in ongelukke op Suid-Afrikaanse paaie.

Baie spesifieke prosedures moet gevolg word wanneer van die Padongelukfonds geëis word. Dokumentasie wat vereis word, sluit in, maar is nie beperk nie tot basiese besonderhede; besonderhede van die ongeluk, voertuie en betrokke partye; bedrag wat jy as skadevergoeding eis, en so meer. ‘n Doktersverslag saam met ‘n beëdigde verklaring met polisieverslae, getuieverklarings en ander bewyse word ook vereis om jou eis te staaf.

Die algemene reël is drie (3) jaar, maar in tref-en-trap-gevalle (waar die identiteit van die ander party nie bekend is nie), word hierdie tyd tot twee (2) jaar verminder.

POF B beveel sterk aan dat jy ‘n betroubare regsfirma gebruik. Hier is die Padongelukfonds se adres en besonderhede:

Hoofkantoor: Adres: Idastraat 38, Menlopark, Pretoria

Posadres: Privaat Sak X2003, Menlyn, 0063

Tel: (012) 429 5000

Faks: (012) 429 5500

Oproepsentrum: 086 023 552

www.raf.co.za

Die vorms is op die Padongelukfonds se webwerf beskikbaar: https://www.raf.co.za/Claims/Pages/Claim-Forms.aspx

Daar is betroubare prokureurs wat spesifiek met POF-eise werk. Jy kan jou navorsing aanlyn doen en ander se raad vra om die beste prokureur te kry om jou by te staan – of jy kan eenvoudig POF Büddy kontak om jou na ‘n betroubare regsfirma te verwys.

Die POF-Wet vereis steeds dat ‘n leeskopie van die eis per hand by die POF afgelewer moet word of per geregistreerde pos gestuur word.

 • SAPD-saaknommer en die naam van die betrokke polisiestasie;
 • Artikel 19 (f) beëdigde verklaring (wat die wyse beskryf waarop die ongeluk plaasgevind het);
 • Name en kontakbesonderhede van die verkeersbeamptes wat op die toneel was;
 • Afskrif van jou identiteitsdokument;
 • Vereiste statutêre mediese verslag;
 • Afskrifte van die geboortesertifikate waar kinders betrokke is;
 • Salarisstrokies vir ten minste drie maande voor die ongeluk;
 • Volledige besonderhede van werkgewers;
 • Besonderhede van alle behandelende dokters en/of mediese personeel;
 • Besonderhede van enige getuies;
 • Foto’s van die ongelukstoneel;
 • Foto’s van die betrokke voertuie;
 • Foto’s van sigbare beserings;
 • Gespesifiseerde begrafnisuitgawerekeninge;
 • Gespesifiseerde mediese uitgawes;

Vorige en toekomstige mediese uitgawes, verlies aan verdienste of verdienvermoë, verlies aan ondersteuning, beperkte begrafnisuitgawes, en *algemene skadevergoeding.

*Vereis dat die eiser kwalifiseer met ‘n 30%-heelpersoonverliesgradering of onder die sogenaamde “Narratiewe toets” (algemene skadevergoeding is nie ‘n gegewe nie en moet bewys word).

Soveel detail van die ander party/bestuurder as wat jy kan. Soveel detail van getuies as wat jy kan, identiteitsnommers, selfoonnommers, adresse, en so meer. Foto’s van die posisie van die voertuie. Foto’s van die skade aan alle betrokke voertuie. Besonderhede van enige verkeers- of ander polisiebeamptes op die toneel. Name en besonderhede van noodpersoneel.

‘n Eis kan per geregistreerde pos by die POF by die naaste Poskantoor ingedien word. Die geregistreerde strokie met die datumstempel van die Poskantoor sal bewys van indiening wees.

Getuies maak ‘n baie belangrike deel van die eisproses uit, en die onus is op eisers om te bewys dat hulle of die oorlede broodwinner nie die enigste oorsaak van die ongeluk was nie. POF Büddy beveel aan dat jy probeer om hierdie verklarings so gou moontlik te kry, aangesien mense dalk verhuis het of met verloop van tyd nie meer belangstel om te help nie.

Die POF dek nie skade aan jou voertuig, motorfiets, fiets of enige ander goed wat in die ongeluk beskadig is nie.

Skikkings van die Padongelukfonds is nie onderhewig aan belasting nie.

Elke eis is uniek en die uitbetalings sal verskil. Volgens die POF Jaarverslag vir 2019/2020, was die gemiddelde geldwaarde uitbetaal per eis R138,010; die gemiddelde uitbetaling vir verlies aan verdienste was R826 007; die gemiddelde uitbetaling vir algemene skade was R482 291, en die gemiddelde uitbetaling vir mediese uitgawes was R18 568. Na gelang van die omstandighede kan die vergoeding wat toegeken word óf meer óf minder wees.

Begrafnisuitgawes word beperk tot die koste van begrafnis of verassing van die oorledene. Grafstene en ander seremoniële uitgawes soos blomme, strooibiljette en enige kos en drinkgoed is NIE ingesluit nie. Die POF sal slegs gespesifiseerde rekeninge oorweeg. Slegs die persoon wat vir die uitgawes betaal het, mag eis.

Vergoeding is betaalbaar binne 180 dae vanaf datum van skikking of datum van die hofbevel.

Hou altyd in gedagte dat lenings duur is. As jy geld nodig het, is jou beste plan van aksie om dit met familie of vriende te bespreek om te sien of hulle kan help. As dit nie ‘n opsie is nie, kan jy dit oorweeg om met jou bank te praat om te sien of jy vir ‘n lening kwalifiseer.

Indien nie een van die bogenoemde oplossings vir jou beskikbaar is nie, kan jy ondersoek instel om aansoek te doen vir oorbruggingsfinansiering van ‘n betroubare organisasie.

Maak kontak met Buddy om jou na ‘n betroubare oorbruggingsfinansieringsmaatskappy te verwys.